Geen twee uitvaarten zijn gelijk.

Bij de ene uitvaart gaat het bijvoorbeeld om een begrafenis in een nieuw particulier graf, een stoet van witte rouwauto met zes volgauto’s, een buffet voor 300 genodigden en advertenties in drie landelijke dagbladen. De andere uitvaart kan een eenvoudige crematie zijn in besloten kring: een handjevol mensen, een halfuur bij elkaar in de familieaula.

De ene uitvaart is dus de andere niet – ook in financieel opzicht. Op de vraag ‘Wat kost een uitvaart?’ kunnen we u geen pasklaar antwoord geven. Wat een uitvaart kost, hangt af van uw wensen. Wel krijgt u van ons in een vroeg stadium een gespecificeerde begroting, zodat u tijdig weet waar u qua kosten op moet rekenen. Omdat we vinden dat u niet alleen in emotioneel, maar ook in financieel opzicht met een goed gevoel op de uitvaart moet kunnen terugkijken.

Verzekeringen? Ja graag!

Of u nu wel of niet verzekerd bent tegen uitvaartkosten, wij zijn u graag van dienst.

Bij Stichting Pro Viribus kunt u van tevoren uw uitvaart (geheel of gedeeltelijk) betalen. De stichting beheert het geld op een geblokkeerde rekening. Dat levert u rente op, plus fiscaal voordeel. En op die manier zijn uw nabestaanden ervan verzekerd dat uw uitvaart te zijner tijd geen financiële problemen oplevert.

Stichting Pro Viribus

Heeft u een polis van Monuta, Dela, Yarden, Ardanta of een andere maatschappij? Ook dan kunnen wij uw uitvaart verzorgen, want u bent altijd vrij in uw keuze van uitvaartondernemer. Kiest u een andere ondernemer dan op de polis staat vermeld, dan kan dat gevolgen hebben voor de uitkering – maar dat hoeft niet. Laat ons eens uw polis(sen) bekijken en een vrijblijvende offerte voor u opstellen, dan weet u exact waar u aan toe bent.

Vermoedt u dat er ooit een verzekering is afgesloten, maar weet u niet (meer) bij welke verzekeraar? Om dat uit te zoeken, kunt u een digitale aanvraag doen. Op de website Van A tot Zekerheid van het Verbond van Verzekeraars vindt u alle informatie.

Lifetri Uitvaartverzekeringen – een goede keus.

Bij Mensink-Ferguson Uitvaartzorg willen we elke uitvaart zo goed mogelijk uitvoeren. Dus: met oog voor de wensen van de overledene en de nabestaanden, maar ook met oog voor regionale tradities en gebruiken. Uitvaartkosten worden niet alleen bepaald door de uitvaartwensen, maar ook door het lokale prijsniveau: een uitvaart in Alphen aan den Rijn verloopt en kost niet precies hetzelfde als in Groningen of Roermond.

Voor u als consument is het belangrijk om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Een uitvaartverzekering kan dus interessant zijn om de kosten te dekken. Wij geven daarom elk jaar de lokale tarieven door aan uitvaartverzekeraar Lifetri. Voor inwoners van Alphen aan den Rijn wordt de Lifetri-verzekering dan gebaseerd op deze gegevens. Op die manier biedt Lifetri een op maat gemaakte uitvaartverzekering die aansluit bij de persoonlijke wensen én de lokale kosten.