Wat moet er gebeuren als u met een sterfgeval te maken krijgt?

Allereerst moet een arts de schouw uitvoeren en de overlijdenspapieren invullen. Daarna belt u ons op (0172) 74 25 14, dat kan 24 uur per dag.

Is iemand thuis overleden, dan komen we naar u toe om de overledene thuis op te baren (in de kist of op een bed) of over te brengen naar de gewenste locatie. Het overbrengen doen wij zelf, met ons eigen vervoer. Natuurlijk kunt u aanwezig zijn of helpen bij de laatste verzorging, als u dat wilt. Tegenwoordig kunt u ook kiezen voor thanatopraxie (lichte balseming); wij informeren u graag over onze ervaringen met deze behandeling.

Overlijdt iemand ’s nachts in een ziekenhuis of zorginstelling, dan kan het zijn dat we de overledene pas de volgende dag daar kunnen ophalen. Heeft het overlijden in het buitenland plaatsgevonden, dan gaan we allereerst de repatriëring in gang zetten; ook daar zijn we bekend mee.

Op een afgesproken tijdstip gaan we met u de uitvaart bespreken en vastleggen.
In dit gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • Waar wordt de overledene opgebaard?
 • Wordt het een crematie of begrafenis (in wat voor soort graf)?
 • Waar vindt de afscheidsbijeenkomst plaats?
 • Hoeveel personen worden verwacht?
 • Welke dag en tijdstippen worden gekozen?
 • Type uitvaartkist (of alternatief daarvoor)
 • Vorm en inhoud van de bijeenkomst (kerkelijk of neutraal)
 • (Live) muziek, fotopresentatie, film en/of video
 • Condoleance: waar en met welke consumpties?
 • Wie gaan de kist dragen of begeleiden?
 • Hoe ziet de rouwkaart er uit (tekst, foto, afbeelding)?
 • Wordt er een advertentie geplaatst, in welke krant(en)?
 • Bloemarrangement (vorm, kleur, bloemsoort)

Natuurlijk hoeft u niet op al deze punten direct een beslissing te nemen. Wij begeleiden u hierbij en geven duidelijk aan wat eerst moet gebeuren, en wat later kan. Op die manier houdt u het overzicht, terwijl wij op de achtergrond alles in de gaten houden. Zodra duidelijk is wat rond de uitvaart moet gebeuren, ontvangt u van ons een gespecificeerde kostenopgave.