Hierbij onze hartelijke dank voor de persoonlijke steun en begeleiding in deze moeilijke tijd.
Het resultaat was een indrukwekkende en zeer persoonlijke uitvaart, waar door ons met warme gevoelens op wordt teruggekeken.