Ondergetekenden zijn jullie dankbaar voor de verleende zorg na het overlijden van mijn Vrouw en mijn Moeder, Truus Emmelot – Castrikum.
Dit heeft ons gesterkt het verlies te dragen, mede door jullie inzet. Het heeft veel voor ons betekend.