Hartelijk dank!
Mede namens al mijn kinderen en kleinkinderen wil ik vertellen dat jullie ons heel goed gesteund en geholpen hebben bij de uitvaart van onze geliefde Ruud.